Föreläsningar och Workshops

Containerhamnen i Hamburg, Tyskland

Vad som erbjuds här är dels en föreläsning om vår identitet som konsumenter som är riktad mot skolungdom från klass 8, dels en halvdags workshop för högskolestudenter som går designinriktade program, exempelvis civilingenjörer med inriktning produktutveckling.

Både föreläsningen och workshopen sätter dagens problematiska situation med klimatförändringar och resursbrist i ett historisk sammanhang. Samtidigt håller sig bägge två så nära hushållet och individen att det blir begripligt för var och en, med många aha-upplevelser för deltagarna.

Har du frågor, eventuellt intresse för någon av dem, eller vill höra dig för om arvodet, kontakta mig här.

Föreläsning 55 min: Den fantastiska sagan om oss själva

Längd: 55 min. Målgrupp: högstadie, gymnasium.

Det här är en 50 minuter lång föreläsning om våra rötter som konsumenter. Den ger grundläggande förståelse till vår identitet, och hur den förändrats i takt med konsumtionssamhällets framväxt de senaste 100 åren.

Några viktiga insikter som förmedlas

 • Mycket kort om klimat och tillståndet på planeten.
 • En mycket tydlig bild av skalan på konsumtionssamhället. Det är få som förstår – även vuxna och människor som är väl insatta i miljöfrågor brukar tappa hakan.
 • Konsumtionssamhällets reala grundplåtar (masskonsumtion och dess tvilling masskonsumtionen).
 • Mycket enkelt om hur människan för första gången såg sig själv som ett folk och vad det ledde till.
 • Ett antal nyckelsteg under 1900-talet som tillsammans formar konsumenten (ekonomiska, tekniska, politiska).

Jag gör tre koncentrerade bilder av vår identitet: Den historiskt bortglömde jordbrukaren för länge sedan, konsumenten med många av de kännetecken vi alla känner igen och som avslut, hur en ny positiv berättelse håller på att formas om vår roll som människor på planeten. Hur det går att se allt fler negerar sig att göra vad de kan för att göra världen bättre. Jag lär de se en allt kraftigare rörelse mot ett nytt ideal där vi berättar en historia om oss själva som vårdare, inte konsumenter.

I korthet, ger föreläsningen en ganska bedövande känsla av att vi har ett tungt arv från 1900-talet att vända på, något de allra flesta redan känner till även om pusselbitarna nu faller på plats för många, för att sedan vända känslan i ett klimax med som ger kraft och tro att problemen går att lösa, förnyad tro på människan och inte minste på deras egen roll.

Ett positivt avslut som kraft åt den enskilde

Det finns en enda varelse på denna planet har förmåga att förstöra allt. Det lärde vi oss under 1900-talet. Men vad vi också lärde oss är att vi kan hjälpa naturen att blomstra – vi kan hjälpa andra arter att leva i samspel. Har vi fått öknar att prunka, kan vi få planeten att grönska på nytt men en människa som lever i harmoni med varandra.  Allt är möjligt. Det är nu resan mot Eden börjar.

Läs mer om den här och se bildspelet.

Workshop för högskolor 4 tim. För vem designar du?

Längd: Halvdag (3 tim 15 min om pauserna är aktiva). Målgrupp: Högskoleelever under första eller andra läsåret, med inrikting på design eller produktutveckling. Gruppen bör ej vara större en femtio personer. Eleverna arbetar i par och enskilt.

Denna workshop ger en god överblick om 1900-talets utveckling och de krafter som gjort att vi människor förändrats under industrialismen och utvecklats till konsumenter. Workshopen följer en föreläsning jag ger där studenterna får information om hur en serie viktiga händelser utvecklades och ställde enskilda historiska ”agenter” inför problem vars lösning fick ett avgörande inflytande på den framtida utvecklingen. Föreläsningen pausar i dessa ögonblick och studenterna ges tillfälle att själva sätta sig in i situationen och försöka komma fram till en annan lösning än den historien gav oss.

Det är en workshop som ger studenterna en mental karta över varifrån deras idéer och värderingar kommit ifrån och en möjlighet att själva finna en etisk grund i sitt framtida arbete som ingenjörer och produktutvecklare.

Workshopen slutar på samma positiva sätt som föreläsningen ovan, med att jag lyfter fram allt det positiva som sker och deras egen roll i det hela.

Reflektioner från några av studenterna på LIU:s PU-program som gick workshopen i nov 2014. Frågan de besvarar är: Nämn en eller två insikter som du fick idag.

Fick insikt om hur pass politiskt industrin har byggts upp och formar oss. Finns hopp för framtiden, Vårda inte förstöra. /M. K.

Insikter om hur allt hänger ihop och hur akut det är. /I.F.

Fick en bättre uppfattning om hur det ser ut i världen, både miljömässigt och industrimässigt. Ser inte så bra ut, I got a mission! /N.N.

Jag fick inse våra uppgift som individer, hur vi måste vårda vår omvärd. /S.J.

Länk: Se presentationen (öppnas i nytt fönster).

2 Comments

 1. Jenny Lönngren 3 mars, 2015 at 14:39

  Hej Björn!
  Jag såg att du föreläst i samband med Avarts Tango på en Soptipp.
  Jag kommer den 23 maj att arrangera en visning på konsthallen Artipelag ute på Värmdö. Unga (14-15 år) kommer tillsammans med politiker i kommunen att få en visning av den kritikerrosade utställningen Earth matters. Efter visningen vill jag få till en kreativ övning/ diskussion/ workshop mellan unga och politiker där de diskuterar utställningen och konsumtion, hållbar utveckling (2h) osv.

  Jag skriver till dig med en fråga om du är intresserad/ kan processleda gruppen? Jag hade gärna gjort det själv men vill ha ett proffs? Om du kan den 23 maj, vad skull det i så fall röra sig om i pengar?

  Vänligen
  Jenny Lönngren
  Samordnare Ungdomsdialog
  Värmdö kommun

 2. Björn 3 mars, 2015 at 17:22

  Hej Jenny,
  det låter både roligt och vettigt! Jag har inte sett utställningen själv, men som något slags tecken lämnade en vän till mig som nyss sett den utställningens bok här på mitt köksbord. Angående pris så kan vi säkert komma överens, jag är medveten om att skolor inte brukar ha särskilt stora budgetar och anpassar mig efter det.

  Det viktiga för mig är att jag känner att jag är med på banan och kan tillföra det som behövs för att diskussionen ska landa på en nivå som är lagom för alla. Det är lätt att det blir för abstrakt gentemot en grupp ungdomar. Det är också väldigt synd när diskussioner blir allt för polariserade – det känns bara bra för stunden, men löser sällan några problem.

  Det bästa är om vi börjar med att höras på telefon.
  Ring gärna!
  /B

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Day by Day

Follow me on Instagram

Prenumerera