Menu Icon of a menu made of three horizontal lines
Close Icon of a cross (x)

Bekvämlighetsrevolutionen

Jag är Huvudförfattare i en ny bok om Stockholms hushåll och miljön.

I denna bok följs stockholms hushåll från nära håll ett par, tre mannaminnen bakåt fram till idag men även in i framtiden.

Boken har fem välfyllda avsnitt som ger en rik bild av hur stockholms hushåll hade det då, nu och sen.

Betoningen ligger på hur hushållen hanterat sin närmiljö, vad de gjort. önskat och kunnat göra och hur de belastat miljön. Med början år 1850 och med femtio års mellanrum beskrivs detta i en lättläst text rik på fakta och många bilder.

Av de fem kapitlen har jag själv skrivit de tre mest omfattande som är en mustig och faktaspäckad historisk skildring rik på bilder.

Mina två kollegor, Paul Fuehrer, Sociolog har skrivit om vårt förhållande till tid idag, och Mattias Höjer, filosoferar om stadsplanering i framtiden.

Ronny Pettersson, Docent i ekonomisk historia är redaktör. Boken ges ut på Stockholmia förlag.
Läs Dalademokratens recension (15 Juli 2008).
Beställ från Bokus (156 kr)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arrow Up Icon of a arrow pointing up
Click to access the login or register cheese