Menu Icon of a menu made of three horizontal lines
Close Icon of a cross (x)

Den fantastiska sagan om oss själva

Häromveckan veckan turnerade jag runt i Sverige på ett antal skolor tillsammans med dansgruppen Avart.

Det var ett samarbete där Avart körde föreställningen Tango på en soptipp medan jag hade en 15 min föreläsning som jag kallar Den fantastiska sagan om oss själva.

Det dansgruppen skapade på scenen i form av känslor i var och en, förtydligade jag med min berättelse. Den här kombinationen mellan dans som likt alla konstarter passerar vårt intellektuella filter och berör via känslorna, och föreläsningen som ger intellektet den förståelse det längtar efter, är ett såvitt jag känner till ett unikt grepp. Och ett fantastiskt inspirerande sådant.

Innan jag berättar om de händelser som omformat våra identiteter under förra seklet inleder jag med att göra storleken på mänsklighetens konsumtion begriplig. Det gör jag genom att visualisera den globala bilismens materialförbrukning. Bilden är hisnande och avslöjar skalan av konsumtionssamhället på ett sätt som de allra flesta inte har en susning om, helt enkelt eftersom vi människor inte är skapta att visualisera så stora tal. Hur ser du en miljard framför dig, till exempel?

Men det är inte skalan som är det riktigt intressanta utan sagan om oss själva. Kontrasten mellan dagens saga och den saga vi berättade om oss själva innan industrialismen är frapperande, men det allra starkaste intrycket som föreläsningen ger är, hoppas jag, hur uppenbart det är att sagan formar oss medan sagan formas av mänskliga handlingar. Vi inte bara tror på sagan på om oss själva och vilka vi är som människor, vi upprepar den också för oss själva och därmed definierar vi oss själva. I det ögonblicket av insikt, blir det också uppenbart hur förlegad vår nuvarande saga är och hur inkompatibel den är med planetens förutsättningar för liv.

Man ska komma ihåg att sagorna är sagor och inte hur vi är som enskilda individer. Varje rad i punktlistorna nedan utgör beståndsdelar av sagor om oss själva som vi ser i filmer, i reklam, hör i politikers löften – eller prästernas. Vi är en del av den och upprepar den för oss själva. Vi tror på sagan och konsekvensen är i det större perspektivet att vi idag fiskar upp all fisk ur haven helt enkelt för att vi kan och för att det ingår i vår självbild – vi är ju konsumenter, det råder ju brist! Vi vill ha mer fisk. Samma sak gäller olja, gas och alla andra ändliga resurser. Pengar är i detta sammanhang mycket intressant, eftersom vi själva kontrollerar tillgången. Du kan se hela bildspelet nedan.

Sagan om oss själva som den var innan industrialismen

 • Jag är tacksam för det jag har
 • Livet är ett mellansteg mellan födelse och död
 • Sätter mitt hopp till livet efter detta
 • Förändringar är inte bra
 • Jag är den jag är
 • Mår jag dåligt är det inte mitt fel

Sagan om oss själva som vi hör och ser den idag

 • Världen kretsar kring mig
 • Status är viktigt och värdefullt
 • Jag köper mig till mitt uttryck, min status
 • Jag ska ha bra betalt
 • Ingen ska tala om för mig hur jag ska leva och därför röstar jag på de som pratar om frihet
 • Teknik löser allt. Jag behöver inte bry mig
 • Konkurrens är bra – Det får andra att jobba hårdare för mig
 • Mår jag dåligt har jag mig själv att skylla

Men budskapet jag vill ge är hopp. Det är det allra viktigaste. Därför avslutar jag med att öppna ögonen för den nya saga om mänskligheten som formas just nu. Och den finns överallt. Ser man det, finner man också den rikting som så många saknar idag. Den utvecklas ständigt men så här presenterade jag den i på den sista föreställningen som gick i aulan på Ingesunds musikhögskola utanför i Arvika.

En ny saga formas

 • Vi är inte konsumenter – vi är vårdare
 • Allt och alla hänger samman
 • Vi är människor – vi lever medvetet och söker en högre mening med våra liv
 • Vi lever inte i brist – världen kan ge oss ett oändligt överflöd
 • Jag får vad jag behöver – men kanske inte alltid vad jag vill ha

Vi befinner oss i konsumtionssamhällets peak. Shoppingyran är snart över och jag tror få kommer sakna den när den är historia. Jag tycker det är oerhört spännande att uppleva den kreativitet människor visar när det gäller att ställa om samhället att bli uthålligt. Det inspirerar mig att se den ökande medvetenheten inte bara om människans roll utan också hur vi fungerar och vad som får oss att må bra – och surprise, inte är det prylar, tvärtom, det är relationer, att hjälpa varandra och att finna en äkta meningsfullhet som ger livsglädje.

I år har vi haft precis ett decennium av sjävcentrerat fokus på vår egen behovstillfredsställelse, räknat från det att Henry Ford fick det löpande bandet att fungera 1914 och därmed initierade masskonsumtionssamhället. Nu går det att skönja en framväxande epok där människan utnyttjar det som gör oss unika: att dra slutsatser och tänka framåt.

Vi tar hand om det vi älskar. Men hur kan vi ta hand om det vi inte förstår?

Vad vi vaknar upp till idag är att vi kan förstöra utan att begripa att vi gör det. Att vi kan lära av de misstag vi redan gjort och genom att erkänna våra begränsningar, erkänna att det goda i oss är ömtåligt, att se saker långsiktigt och forma berättelser som främjar den sanning som finns i var och ens själ och hjärta.

Vi vet att människor blir inte lyckliga av mer välfärd, utan av att känna mening. Vi har lärt oss att länder under tyranni kan inte befrias om inte folket först lär känna sig själva – annars följer bara anarki eller nya tyranner. Det vi kan se formas är en värld där vi tar konsekvenserna av dessa lärdomar oavsett om det gäller klimatförändringar eller att bekämpa fattigdom.

Jag är övertygad om att vi kan skapa ett eden på jorden, där fred och frihet råder i samklang med naturen och där alla känner sig inkluderade. Vi behöver ge tillbaka till framtida generationer, vad tidigare generationer har tagit ifrån oss och därför måste den nya sagan ge en bild av oss som vårdare om mänskligheten ska kunna blomstra på en återigen prunkande planet.

Se hela bildspelet från föreläsningen:

]]>

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arrow Up Icon of a arrow pointing up
Click to access the login or register cheese