Downloads

Befriend me on Linkedin


E-bok

Planerad föråldring av massprodukter. EbokPlanerad Föråldring av Massprodukter

Den ständigt aktuella uppsatsen om hur det kommer sig att massproducerade varor får allt kortare livslängd. Sedan publiceringen 1996 har jag gett dryga hundratalet intervjuer i olika former av media och bidragit till att skapa en folkbildning om planerat åldrande. Denna uppsats är grunden till det arbetet och inspirationen till mycket annat och många andras arbete, både direkt och indirekt.

Titel: Planerad föråldring av massprodukter. Historian, institutionaliseringen och argumenten.
Författare: Björn Granberg
Upplaga: 4:e rev. Utgiven första gången 1996.
Omfång: 52s
Innehåll: Du får en zip-fil som innehåller en E-bok (epub), en PDF (för utskrift) samt en pdf på en helsida i SvD Näringsliv som diskuterar uppsatsen med offentlig kommentar från Electrolux.
Språk: Svenska
Pris: Betala vad du kan. Öppna Paypal och välj belopp (rek: 5 Euro)
Hämta:  Planerad föråldring av massprodukter

Tips till dig som är journalist

En särskild svårighet med planerat åldrande är att det har en tendens att locka till konspiratoriska idéer och tankar. Detta har gett mig två problem. Dels söker traditionell media gärna en vinkel där tillverkarna kan ställas till svars för att konspirera mot konsumenterna som i sin tur framställs som offer. En polarisering som inte håller om man skrapar på ytan och som jag anser, inte heller bidrar till något konstruktivt.

Lite mer sällan förekommande är någon som lyfter fram ett flagrant exempel (typexempel är glödlampor eller strumpbyxor) som allmängiltigt och extrapolerar åt endera av två håll. Antingen framhåller man ett löjligt eller tvivelaktigt exempel i syfte att visa att planerat åldrande är löjligt eller tvivelaktigt och att det därför inte existerar i någon produkt, någonstans. Eller så framhäver man ett trovärdigt exempel och argumenterar för att planerat åldrande existerar i alla produkter överallt.

Sanningen är att planerad föråldring är ett stort och allvarligt problem där orsakerna står att finna i en komplex väv av samverkande ekonomiska, psykologiska och politiska faktorer. Lösningar på planerat åldrande finns och det ligger oerhört stora vinster i att finna dessa och stimulera dem. Dessvärre ser vi inte tillräckligt av detta ännu. Tvärtom så eskalerar problemet. Massproducerade produkter får generellt sett kortare livslängder och eftersom skalan på vår konsumtion är så stor, är planerat åldrande ett växande problem för hushållningen av ändliga resurser och i förlängningen undergräver det våra egna möjligheter till en framtid i ett välfärdssamhälle.

Idag är det svårt att övertala mig att ge intervjuer på detta ämne. Dels sysslar jag med helt andra saker, dels är jag en smula uppgiven på media som, tycks det mig, gärna polariserar och söker upp mig för att vara experten som bekräftar endera sida i något av de tre ovanstående scenarierna. Onödigt att säga kanske, men de vinklingarna är både ointressanta och uttömda.

Vad som däremot inte är skrivet tillräckligt om är de positiva exemplen, förebilderna och intervjuerna med de entreprenörer och nytänkare som gör något konkret åt detta genom att hitta nya sätt att möta de behov som produkterna fyller och lyckas hitta marknader för dessa. Där har du en viktigare och betydligt mer intressant story än den jag kan berätta.


pdf

Planned obsolescence paper - the quality re-evaluation processThe quality re-evaluation process: Product obsolescence in a consumer – producer interaction framework

Wether physical och psychological, the durability of consumer goods is the main determining factor of several important economic indicators such as producers turnover and consumers volume of accumulated goods.

The paper de-constructs product obsolescence and its causes and develops a conceptual framework for a deepened understanding of product obsolescence.

An empirical case-study on the market for dish brushes is included as an appendix. The case-study demonstrates the connection between product placement and product durability.

Title: The quality re-evaluation process: Product obsolescence in a consumer – producer interaction framework.
Author: Björn Granberg
First published: May 1997
Format: PDF
Pages: 81
Language: English
Price: Pay what you can afford Open PayPal and choose amount (Rek 5 Euro)
Download:  The quality re-evaluation process.


pdf

Schubert SRC Intercom cheat-sheet

Cheat-sheet to remember the button combinations for Schuberts helmet intercom. Also on my blog: Schuberth SRC System Cheat-Sheet

Format: PDF
Pages: 1
Language: English
Price: Pay what you can afford Open PayPal and choose amount (Rek 1 Euro)
Download:  Schubert SRC Cheat-Sheet


Instafeed

Follow me on Instagram

Prenumerera