Menu Icon of a menu made of three horizontal lines
Close Icon of a cross (x)

Dininsida – En riktigt bra psykoterapimottagning

Varför starta en psykoterapimottagning? För att det behövs. Faktiskt är det jätteviktigt.

Dininsida psykoterapimottagning ligger idag i stora vackra lokaler vid Stortorget i Gamla Stan. Här finns också en kurslokal med verksamheter som yoga, meditationer och kurser i Psykodrama, Ayurveda och mycket annat. Dessa verksamheter är bara ett exempel på allt det som gör Dininsida till en unik mottagning. Resten kommer jag till längre ner.

Idag arbetar 15 psykoterapeuter och psykologer på Dininsida som tillsammans täcker nästan alla metoder och inriktningar. Här finns även WONSA, en organisation som hjälper unga våldtäktsoffer, och Life Span Integration Sverige som utbildar i LI, en särskilt effektiv och snabb psykoterapeutisk metod.

Men det är idag det. För två år sedan existerade Dininsida bara som spridda anteckningar på några A4-ark som låg på mitt och min förra sambo Kristina Petterssons köksbord.

När det kommer till det existentiella söker vi alla sanningen om oss själva och försöker förstå varför vi är här.

Kristina är en duktig och erfaren psykoterapeut och jag själv är en hyfsad visionär som får saker ur händerna. Anteckningarna på pappersarken var utkast till en ny och annorlunda mottagning.

Inledningsvis var tanken att lätta upp det psykoterapeutiska genom att ge plats för andlighet, mindfulnesskurser, yoga, utbildningar, meditationer, kroppsbehandlingar och liknande.

Jag höll med men snart insåg vi båda att det fanns ännu en anledning att ge plats för andra verksamheter, nämligen att göra psykoterapi till något mer normalt. Personlig utveckling i form av psykoterapi är idag näst intill stigmatiserat. Går man i psykoterapi är det inget man pratar om, och gör man det är det för att man förväntar sig stöd i en kris.

Det här är ju helt galet, och något man behöver försöka bryta på en officiell nivå, och det görs i både England och Australien, men mig veterligen inte i Sverige.

Hur stigmat uppstått är jag osäker på men att det har med rädsla att göra är uppenbart. I vårt samhälle identifierar vi oss också mycket med vår kognitiva förmåga. Jag tänker alltså är jag som René Descartes skrev på 1500-talet har liksom hängt kvar trots att vi vet att vi är mycket mer än bara vår tanke. Jag tycker snarare tvärtom, att vår tankeapparat, eller “mindet” är en ganska besvärlig kroppsdel. Den går ju till exempel inte att stänga av. Bara det..

Jag tycker snarare tvärtom, att vår tankeapparat, eller “mindet” är en ganska besvärlig kroppsdel. Den går ju till exempel inte att stänga av. Bara det..

Psykoterapi är för mig en modern tappning av andligt sökande efter vår sanna identitet och något som människan ägnat sig åt i tiotusentals, antagligen hundratusentals år. Detta är ingen reduktion av begreppet, tvärtom vill jag vidga det.

Svaren vi som enskilda individer söker när vi ställs inför existentiella frågor är så oerhört mångbottnade och så djupa att tanken sällan förslår. Poesi är det som kanske kommer längst i att svetsa samman känslor, tankar och svindlade dimensioner som vår egen utmätta tid.

På ett ofta ordlöst sätt, vet vi att svaret finns inom oss. Vi har alla någon form av minne av en inre kompass som skulle kunna berätta för oss vad som är rätt och inte. Min egen erfarenhet är att tanken ofta är det som hindrar kontakten med den inre kompassen. Det är den som får vår kompass ur led så att vi behöver söka hjälp och därför håller jag inte heller med Rene Descartes.

Ett annat sätt att säga detta är att vi går till psykoteraputen när livet gett oss problem som vi med våra tankar inte klarar att lösa på egen hand. Vår styrka och mentala hälsa ligger inte i en vältrimmad tankeapparat, utan i att ha god kontakt mellan tänkande och den inre kompassen.

Kopplingen mellan psykoterapi och yoga, mindfulness, meditation är med andra ord tydlig nog eftersom alla handlar om att ta hand som sin mentala hälsa och hålla sig balanserad. Det finns lika liten anledning till att psykoterapi ska vara stigmatiserad som att yoga skulle vara det.

Både Kristina och jag delade alltså åsikten att gränsen mellan den evidensbaserade psykoterapin och de alternativa formerna av att vårda och ta hand om sin mentala hälsa behöver suddas ut för att det psykoterapeutiska ska kunna bli normalt. Man behöver kunna säga att man har en tid hos sin psykoterapeut med samma självklarhet som man idag säger att man har en tid hos tandläkaren eller att man är på väg till gymmet.

Kristina kommer med bakgrund från psykiatrin och öppenvården, områden folk söker sig till när deras andra resurser är uttömda. Klienterna har vanligen rejäla problem att tampas med. Min egen bakgrund inom självutveckling började som kursledare i ett stresshanteringsprogram på SL och har fortsatt med en mängd olika egna terapier och utbildningar som jag gått, varav många har varit av självutforskande karaktär där nyfikenheten och ”sökandet” varit de starkaste drivkrafterna.

Integration – men inte med kurser i tantriskt sex

Vi höll alltså med varandra om att gränserna mellan psykoterapi och mer andliga vägar borde luckras upp. Vad jag däremot inte förstod var en oro hon då och då uttryckte för att detta skulle väcka ont blod hos ”kollegiet” eller att socialstyrelsen kunde lägga sig i och tycka att verksamheten var oseriös om Dininsida skulle ta in alltför radkala metoder. Kristina sökte en osynlig gräns mellan accepterade evidensbaserade metoder och traditionella metoder och praktiker som yoga. Denna skärningspunkt finner jag intressant på så sätt att om den finns, så måste den också vara flyttbar.

Den tanke som kom till mig var att om ingen tagit steget tidigare, så får väl vi vara de första. Först då ser vi ju vad som händer; finns en gräns? Är den flyttbar? Kommer Dininsida öppna dörren för integrering mellan det etablerade och det “flummiga” även för andra? Hurra i så fall. Låt oss pröva!

Men jag är medveten om att jag är en risktagare och har lärt mig lyssna till andras försiktighet. Så jag lyssnade på henne och började bromsa ner yvigheterna. Både hennes och mina egna. När vi enats om en lös ram som innebar att kristallterapeuter, kurser i tantrisk sex mm, i alla fall inte till en början var bra att blanda med psykoterapi, så började anteckningarna på A4-arken mellan oss så smått utvecklas till en plan och excelbladen fylldes med siffror.

Vi tog också med oss erfarenheterna från Stockholm Psykoterapimottagning som Kristina, med pepp från mig startade 2007 tillsammans med en kollega. Ett i sig lärorikt projekt om hur man kan organisera in stelheter redan på ruta ett, som hindrar företagets dynamik och utveckling i ett senare skede. De misstagen ville vi inte göra om.

För Kristina har det primära framför allt varit verksamheten i lokalerna och det av naturliga skäl. Det tog ett drygt år att hitta lokalen på Stortorget, sedan hade vi otur med renoveringarna som drog ett halvår över tiden. Inflyttningen gjordes i mars 2015 då Kristina och 12 andra psykologer och psykoterapeuter flyttade in.

Stortorget sett från Dininsida
Stortorget at Christmas time as seen from Dininsida

Psykoterapi över nätet

För mig är intresset främst att utveckla psykoterapi över nätet. Anledningen till det är att psykoterapi som den bedrivs idag är en exklusiv produkt för ett priviligierat fåtal. Dels ska man ha råd, dels ska man ha tid, dels ska man bo i rimlig närhet. Dessa faktorer är ett hinder för de flesta. Att det blivit så dyrt, tror jag har att göra med att fastighetsprisernas kraftiga ökning senaste decennierna vilket fått terapeuternas overheadkostnader att skjuta i höjden så att de idag är en oproportioneligt stor del av arvodet. Upp mot en tredjedel av en terapeuts inkomster går idag till lokalkostnader. Det är givetvis inte bra eftersom folk med lägre inkomster knappast har råd att betala.

Dessa höga kostnader hindrar låg- och medelinkomstagare att söka hjälp, vilket gör att alltför många går alltför länge i en mentalt ansträngande situation. Till slut kommer många av dessa hamna i öppenvården eller psykiatrin där man generellt sett behandlar med psykofarmaka. De lägst betalda och de mest utsatta kläms alltså åt och det är detta jag skulle vilja hitta en lösning på så att de får stöd och en chans att komma tillbaka på banan med sig själva innan det går för långt utför.

För att sänka priset på psykoterapi över nätet är tanken att rekrytera psykoteraputer som har en lägre overhead. De kanske bor på mindre orter eller landsbygd där lokalkostnaderna är lägre. De kanske till och med jobbar hemifrån några timmar i veckan med sin praktik utan någon overhead alls. Att förmedla klienter till dessa terapeuter så att de kan göra ett terapeutiskt arbete via Skype eller brev är något som jag utvecklat sedan dess. Hittills har vi främst utvecklat brevterapi och i långsam takt låtit den växa. Till hjälp har jag terapeuterna Sara Lee och Karin Holgersson. Karin har varit särskilt ovärdelig med sina över tio år långa och unika erfarenhet som brevterapeut på Nationella hjälplinjen.

Dininsidas sajt där man skriver sina brev heter brevterapi.se och fungerar riktigt bra, även om jag ser att den kommer behöver byggas om från grunden upp om något år eller två när användarantalet växer.

Skypeterapi kommer också. Terapeuterna på Dininsida tar regelbundet emot klienter via Skype och delar med sig av sina erfarenheter där.

Bara för att vara tydlig, vill jag säga att den onlineterapi som Dininsida erbjuder skiljer sig betydligt från primärvårdens internetterapi. Se fotnot.*

Utvecklande och lärorikt

Båda jag och Kristina har lärt oss en hel del i den här processen. Dels att de tankar vi hade från början var bra, de höll och håller fortfarande. Den kritik som Kristina från början förväntade sig har helt uteblivit, tvärtom får Dininsida beröm för att våga och för att öppna dörren mot något nytt inom psykoterapins faktiskt ganska tradionstyngda värld. Kristina är ensam ägare till Dininsida och jag måste säga att hon vuxit jättemycket i takt med att Dininsida blivit till. Hon har mycket att vara stolt över idag, inte minst sig själv.

Framtiden för Dininsida hoppas jag kommer se en expansion av antalet klienter i Skype- och brevterapi och ett större utbud av legitmerade psykoteraputer till ett lägre pris än besökspriserna. Priserna på brevterapi kommer däremot inte vara möjliga att sänka som jag hade hoppats på. Dels eftersom terapeuten ofta engagerar sig under en längre tid än besökstidens 50 minuter. Det tar så pass lång tid att läsa och skriva till en brevklient att timpengen ändå blir lägre. Dessutom har det visat sig att brevterapi är så snabb att klienterna sällan behöver alla de fem brev de vanligen köper. Ser man till hela kostnaden för terapin, från start till slut, är brevterapi därför redan bland de med lägst prislapp. Brevterapi kostar idag 800 kr per brevväxling.

Dininsida är idag mer än både jag och Kristina vågade hoppas på, både på Stortorget i Gamla stan och på nätet, och det är jag glad för och mycket stolt över. Mottagningen har redan etablerat ett gott rykte och anses både som bra och ligga i framkant. Precis som vi önskade.

Kolla även in bloggen på Dininsida, av och till bloggar jag även där: dininsida.se/blogg


Noter:

* Primärvårdens internetterapi är främst utvecklad för att vara en resursbesparing. Den kan liknas lite vid en formulärbaserad onlinekurs med viss begränsad personlig feedback från en psykolog. Besparingen görs genom att samma psykolog tar sig an ett större antal klienter jämfört med om klienterna kommit på traditionella besök. Sådan internetterapi passar framför allt fobier, lätt ångest och mild depression. Studier visar att av de som blir utvalda att få internetterapi blir cirka 50 procent hjälpta.

* Brevterapi som erbjuds på Dininsida består av en brevväxling där teraputens brev till hundra procent skrivs av terapeuten som svar på klientens egen text. Det teraputiska arbetet sker till stor del när klienten formulerar sina egna tankar, sätter ord på känslor, skapar och skapar om berättelsen om sig själv. Dels på egen hand men givetvis också som reflektion på psykoterapeuten svar. Det är en kraftfull och transformerande process som verkligen går på djupet.

* Den skypeterapi Dininsida erbjuder är i stort sett jämförbar med vanlig besöksterapi och erbjuds både  enskilda och par.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arrow Up Icon of a arrow pointing up
Click to access the login or register cheese